Het bestuur van Zuilichem Leeft v.l.n.r. Aart Hobo, Mariska Mussert en Piet van Wesemael

De Vrijwilligers

Maak kennis met de vrijwilligers van Zuilichem Leeft. Hieronder stellen ze zich graag aan u voor.

Piet van Wesemael

Als geboren Zeeuws Vlaming heb ik in de verschillende plaatsen waar ik heb gewoond, naast mijn betaalde baan, als vrijwilliger een bijdrage geleverd aan de plaatselijke samenleving. Nu ik, inmiddels gepensioneerd, alweer een aantal jaren in de regio Rivierenland woon en daar op allerlei plaatsen vrijwilligerswerk doe, wil ik met Zuilichem Leeft ook een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van mijn woonplaats Zuilichem. Door allerlei veranderingen in onze maatschappij zullen wij als dorpsbewoners steeds meer zelf moeten doen om een vitale gemeenschap te blijven. Samen met de initiatiefnemers, maar eigenlijk met alle inwoners van Zuilichem wil ik daar aan werken.

Mariska Mussert

Geboren in Rotterdam en via meerdere plaatsen in de Bommelerwaard aanbeland. Getrouwd met Ton, 2 dochters, 2 kleindochters. Sinds 2005 wonen we in Zuilichem. Wij hebben 2 Kooikerhondjes. Die hondjes zijn onze heerlijk uit de hand gelopen hobby en onze lust en leven. Ik ben op meerdere plaatsen actief als vrijwilliger en nu wil ik me ook in gaan zetten voor de bewoners van Zuilichem, het dorp waar ik met heel veel plezier woon.

Marion Hoogenboom

Toen wij acht jaar geleden in Zuilichem kwamen wonen had ik als zelfstandige een eigen gastouderbureau. Ik werkte vanuit huis en genoot intussen van het wonen in een rustig dorp en de leuke omgeving. Nu ik ben gestopt met werken wil ik mij graag gaan inzetten voor het welzijn van alle inwoners van Zuilichem. Dat doe ik al als vrijwilliger bij de Stichting Welzijn Bommelerwaard, in de vorm van het brengen van huisbezoeken aan ouderen. Ik maak graag contact met mensen en vind het fijn om iets voor een ander te doen. Daarom wil ik ook graag een aanspreekpunt zijn voor vragen over zorg en welzijn voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Het lijkt me geweldig als we er met elkaar voor kunnen zorgen dat ook in Zuilichem de mensen, die daar behoefte aan hebben, elkaar in het dorpshuis kunnen ontmoeten. Net als in de dorpen om ons heen.

Aart Hobo

Ik ben in Zuilichem geboren en getogen zoals men dat noemt. De eerste drieëndertig jaar van mijn werkzame leven heb ik doorgebracht in de logistieke dienstverlening in diverse functies. Daarna heb ik samen met mijn vrouw, zoon en dochter nog zeventien jaar een eigen onderneming gehad. Bij gebrek aan opvolging ben ik daar in 2012 mee gestopt, ik was toen inmiddels 67 jaar en vond het wel genoeg. Nu wil ik mij verdienstelijk maken bij Zuilichem Leeft en omdat de penningmeester stopte heb ik deze taak op mij genomen. Ik steun de doelstelling van deze stichting van harte en hoop dat veel inwoners van ons mooie dorp dit ook doen. Kom bij ons eten, sport/gym met ons mee of loop eens binnen bij onze themamiddagen, we willen er zijn voor jong en oud.

 

Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

  • Piet van Wesemael – Voorzitter
  • Aart Hobo – Penningmeester
  • Mariska Mussert-communicatie

p.vanwesemael@zuilichemleeft.nl
aarthobo@zuilichemleeft.nl
m.mussert@hetnet.nl

Vrijwilligers

  • Roos van Ravenswaay
  • Bea van ’t Hoog
  • Gowin Roodakker