Zuilichem Leeft is een initiatief van een aantal inwoners van Zuilichem. Zij stellen zich als doel de leefbaarheid in Zuilichem en de sociale samenhang tussen de inwoners van het dorp te bevorderen.

Zuilichem Leeft wil daar een bijdrage aan leveren door activiteiten te organiseren voor alle geledingen van de Zuilichemse samenleving. Het dorpshuis moet een belangrijke rol spelen in deze activiteiten. Het dorpshuis moet een plaats zijn waar inwoners van Zuilichem elkaar ontmoeten.

“Een actieve en betrokken bevolking leidt tot een verbreding van een democratische samenleving en tot een grotere leefbaarheid van het dorp”.

korenmolen deHoop Zuilichem
Markante plek in Zuilichem, korenmolen de Hoop.

Het bestuur van Zuilichem Leeft

Het bestuur bestaat uit de volgende vrijwilligers:

Piet van Wesemael, voorzitter
Aart Hobo, penningmeester
Mariska Mussert, communicatie

Meewerkende vrijwilliger:
Marion Hoogenboom, consulent, organisatie activiteiten

Gastheren en gastvrouwen:
Marion Hoogenboom
Mariska Mussert
Piet van Wesemael