Inloop 4 september in het dorpshuis Den Ham in Zuilichem

Maandagavond 4 september organiseert de dorpsraad om 20.00 uur een inloop in het dorpshuis om mee te denken over meer (zorg)voorzieningen, sportmogelijkheden en sociale gelegenheden in Zuilichem.

Zuilichem Leeft zet zich al 7 jaar in voor het verbeteren van de leefbaarheid in Zuilichem. Zij doet dat door het organiseren van een zevental activiteiten het jaar rond. Maar er moet meer gebeuren om de leefbaarheid te verbeteren. Uit contacten met de deelnemers aan de activiteiten is het volgende duidelijk geworden.

De overheden hebben zich voor een groot deel teruggetrokken uit de sociale maatschappelijke voorzieningen, met name in de dorpen. Zuilichem heeft al nooit veel voorzieningen gehad. Veel inwoners zijn er aan gewend geraakt dat er diensten verdwijnen. Het laatste voorbeeld is het verdwijnen van de prikpost.

Een tiental jaren geleden heeft de overheid haar beleid voor ouderen gewijzigd. Zij moesten zo lang mogelijk thuis blijven wonen en de regie over hun eigen leven houden. Dat is een mooi idee, maar dan moeten de voorzieningen er ook zijn. Voor gezonde mensen is dat wel te doen, maar voor kwetsbare mensen ligt dat anders. Voor de huisarts de fysiotherapie, de apotheek, de dagbesteding en de geldautomaat moet je naar de omliggende dorpen. Niet mobiele ouderen moeten daarvoor een beroep doen op een mantelzorger, soms twee keer per dag. Die zijn daar meestal graag toe bereid, maar wat doen de professionals, soms commerciële bedrijven, om voorzieningen bereikbaar te houden voor hun cliënten? Ze verlagen de dienstverlening en laten het over aan de mantelzorg, die het steeds moeilijker krijgt om hun familielid, hun buur of vriend te helpen.

Inmiddels is gebleken dat de overheid niet  gaat helpen, misschien een enkele keer als er maatschappelijk veel publiciteit wordt gemaakt. We zullen daarom in Zuilichem het heft in eigen hand moeten nemen, anders wordt Zuilichem een dood dorp.

Daarom moeten we in gesprek gaan met organisaties in de (para)medische zorg om hun dienstverlening aan de oudere niet mobiele cliënten ook in Zuilichem aan te bieden. Maar dat kan ook van toepassing zijn op alle inwoners. In het verbouwde dorpshuis is een zeer moderne medische ruimte beschikbaar. En de banken kunnen van hun miljardenwinst toch wel een geldautomaat in Zuilichem neerzetten?

Maar er is nog meer mogelijk

– Sinds 1 januari is er geen café meer in Zuilichem. Het dorpshuis zou die ontmoetingsfunctie deels in kunnen vullen.

– Een groot hiaat in de Zuilichemse samenleving zijn de voorzieningen voor jongeren. Een mooie taak voor een aantal ouders om zich hiervoor in te zetten.

– Nu er een mooie rondweg rond Zuilichem ligt voor zwaar verkeer kan, behalve voor verkeer met plaatselijke bestemming, met borden aangegeven worden dat zwaar verkeer in de bebouwde kom verboden is.

– Een voetpad langs de Nieuwstraat zal het het voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals jongeren en ouderen, maar voor anderen, veiliger maken.

– En tenslotte de woningbouw voor de eigen inwoners. Moeten we accepteren dat inwoners naar elders moeten verhuizen omdat er hier geen geschikte woning te vinden is.

KOM OP 4 SEPTEMBER NAAR HET DORPSHUIS EN LAAT JE STEM HOREN.

Inloop 4 september in het Dorpshuis Den Ham in Zuilichem